Virtuální sídlo Ostrava

Každý podnikatel musí mít v Obchodním rejstříku zaregistrovanou, mimo jiné, také adresu sídla společnosti. To platí i pro OSVČ. Může to být adresa provozovny, anebo adresa trvalého bydliště. Někdy však to není možné; opravdu malá s.r.o., anebo řemeslník, mnohdy ani žádnou provozovnu nemají, a sídlo ve svém bydlišti z různých důvodů uvedeno mít nechtějí. Je tu však pro ně jedna možnost, a tou je zřídit si virtuální sídlo. Ti, co podnikají na Ostravsku, mají možnost zřídit si své virtuální sídlo v Ostravě. Tedy, nemusí to být jen Ostravané a podnikatelé z blízkého okolí, může jít vlastně o kohokoliv z ČR. Jestliže však budete mít ve virtuálním sídle uvedenu korespondenční adresu, bude vám tam samozřejmě chodit pošta, a tu si budete muset občas vyzvednout; anebo se tam budete chtít scházet k jednáním se svými obchodními partnery – z těchto důvodů je dobré zvážit vzdálenost virtuálního sídla od skutečného bydliště či místa podnikání.

Nutně potřebujete kancelář

V rámci uvedené služby získáte registrační a také korespondenční adresu sídla společnosti v Ostravě, a zároveň i přístup k reprezentativním konferenčním místnostem v České republice i v Polsku, v rozsahu 10 hodin za rok. Dále budete mít faxové a telefonní číslo zdarma, můžete neomezeně skenovat, pronajímatel vás informuje o došlé korespondenci i balíkových zásilkách, popřípadě vám je přepošle a vy uhradíte pouze poštovné.

Čeká na vaše sídlo

Mnoho podnikatelů, zejména malých s.r.o. a také OSVČ nemají žádné vlastní administrativní zázemí. Nanejvýš malou provozovnu, která slouží k výrobě a distribuci. Jenže i malé firmy potřebují čas od času „úřadovat“. Jednak je zapotřebí mít založenu veškerou dokumentaci v pořadačích, je nutné vystavovat faktury, vést daňovou evidenci (podvojné účetnictví zpravidla vedou externí účetní); jindy je zase nutné určitým způsobem reprezentovat, chce-li podnikatel přilákat nového klienta, apod. A tak v rámci virtuálního sídla v Ostravě můžete mít i virtuální kancelář.