Vynálezy pro všední den

Mezi roky 1850 – 1920 došlo k revoluci v zařízeních pro domácnost, které usnadňují její provoz a ulehčují domácí práce. Některé z nich si připomeneme:

Když Thomas Alva Edison opouštěl roku 1859 školu, těch několik málo existujících elektrických přístrojů napájely slabé baterie. V roce 1931, kdy zemřel, dodávala elektřinu síť elektráren a rozvodných zařízení, která byla výsledkem jeho tvůrčího a podnikatelského génia. Věděli jste, že během své celoživotní práce v oblasti elektrotechniky a spojů získal patenty na 1093 vynálezů. Bal to nejplodnější vynálezce světa. Za všechny vynálezy uveďme alespoň tyto:

1870 – zapisovací zařízení; přístroj, který podobně jako telegraf vysokou rychlostí zaznamenával a odesílal transakce na burze na Wall Street
nápad

1872 – elektrický psací stroj

1874 – kvadruplex; zařízení, jehož pomocí se posílaly po jedné lince čtyři telegrafické zprávy zároveň

1877 – fonograf; přístroj zaznamenávající a přehrávající zvuk na cínovou fólii, navinutou na váleček

1878 – uhlíkový mikrofon pro telefony a mikrofony

1879 – elektrická žárovka s uhlíkovým vláknem, jehož životnost prodloužilo dokonalejší vakuum v baňce (v roce 1878 pouštěl britský fyzik Joseph Swan elektrický proud uhlíkovým vláknem ve vzduchotěsné skleněné baňce; tak zkonstruoval první elektrickou žárovku, která svítila po několik hodin; Edison založil na Swanově nápadu svou žárovku s podstatně vyšší životností; v roce 1911 nahradil uhlíkové vlákno žárovek vláknem wolframovým
Edisonův telefon

1880 – elektrická tramvaj

1891 – kinetoskop; přístroj, který první promítal pohyblivé obrázky na celuloidovém filmu

1900 – nikl-železný elektrický akumulátor

Ale ani ostatní vědci nezaháleli. Roku 1879 byla vynalezena první domácí chladnička, 1882 elektrická žehlička, 1888 gramofon, 1889 elektrický sporák, roku 1892 termoska, 1893 opékač topinek, 1899 elektrický sušák na vlasy, 1900 fotoaparát Brownie Box, 1902 kávovar a klimatizační jednotka, 1907 elektrická pračka, 1909 bubnová sušička prádla a další a další.

Během několika desetiletí člověk dokázal, jak dokonale umí svůj mozek používat k tomu, aby si usnadnil život, aby pochopil přírodu a její zákony a s ní i celý vesmír.