Jsou fotovoltaické elektrárny Plzeň skutečně ekologické?


V posledních letech se stále více lidí zajímá o to, co se děje s naší planetou. Globální změna klimatu je obecně přijímaný fakt, a vědci se snaží přijít na stále lepší opatření, jak její dopady zmírnit. A jednou z těch hlavních je snížení škodlivých emisí vypouštěných lidmi. Jedním z největších znečišťovatelů jsou pak klasické uhelné elektrárny. Jako alternativa se stále více a více propagují obnovitelné zdroje energie. Samozřejmě ne všechny jsou do našich podmínek vhodné. Proto se nejvíce využívá té solární.

fotovoltaické panely na střeše

Důsledkem je, že i v naší zemi již najdeme velké plochy poseté solárními panely, či je stále častěji vídáme na střechách budov. Příkladem mohou být fotovoltaické elektrárny Plzeň. Ty jsou obvykle umístěny tak, aby na ně co nejvíce dopadalo sluneční světlo. Lidé jsou pak rádi, neboť mají čistou energii.

Bohužel, to není až tak úplně pravda. Jistě, při výrobě elektrického proudu se nevytváří žádné emise. V porovnání s neustále kouřícími komíny klasických elektráren se to tedy zdá člověku mnohem lepší. Co už však nevidí je samotná výroba oněch panelů.

stavba solární elektrárny

Obvykle se používají lithiové baterie. Lithium je však poměrně vzácný prvek a je potřeba jej těžit. To se samozřejmě ? bez dopadů na životní prostředí neobejde. O jeho následném zpracování a výrobě samotných panelů ani není třeba hovořit.

Pak je zde také problém likvidace. Není to totiž něco, co by bylo možné jen tak hodit na skládku či dokonce recyklovat. Nezbývá tedy, než je dát do speciálních obalů. Je totiž jasné, že se nijak snadno nerozkládají, a co více, do přírody by se takto dostávaly jedovaté látky. A to rozhodně nikdo nechce.

Je tedy jasné, že ačkoliv solární energie je rozhodně jednou z těch lepších alternativ, ani ona není bez chyby. Jedinou možností, jak získat skutečně čistou elektrickou energii, je další výzkum a vývoj nových možností. Jen tak můžeme životnost naší planety alespoň o trošku prodloužit.