Obecná povaha člověka

Bylo by troufalé říct, že na světě existují jen čtyři druhy lidí. Někdo věří v horoskopy, někdo ve hvězdy, někdo v něco naprosto jiného. Je to jedno, ať si každý věří, v co chce. Je však dobré vědět, jací jsme, abychom s tím mohli pracovat a zabránit tak konfliktům ve svém okolí. Je důležité vědět, že na svých slabých i silných stránkách můžeme pracovat.
Avšak abyste na něčem mohli pracovat, musíte vědět, že to vůbec je!

barevná rozmanitost
Psychotesty

Celý pracovní tým se může v rámci zlepšení vztahů účastnit nějakého z nich, aby se tak ukázalo, v čem jsme dobří a v čem máme mezery. Hluboko uvnitř všichni víme, v čem jsou naše nedostatky, avšak vidět to napsané je často ten správný impuls pro změnu. Poté už jen stačí přerozdělit práci tak, abychom využili plný potenciál lidí.

Každý je jiný a každý má trochu

Vyvážená osoba má z každé obecné povahy kousek, nějaká část by měla samozřejmě převažovat a jiný by měla být v útlumu. Avšak všichni máme kousek ze všeho a pokud nám něco úplně chybí, možná jsme právě ty výrazné osobnosti, se kterými je těžké vyjít?
barevné pastelky)¨
Důležité je udržovat si vědomí toho, že žádná z těchto povah není špatná. Všechny mají své pro a proti a jako takové jsou naprosto přirozené a potřebné pro naše životy. Bylo by prostě neuvěřitelně nudné, kdybychom byli všichni stejní. Trochu jako roboti, stejné reakce na stejné podněty. Různorodost je krásná a důležitá. Díky různorodosti můžeme do své práce otisknout část sebe a zlepšit tak svůj pracovní výkon. Je vhodné, aby v jednom týmu byly zastoupeny všechny základní typy osobnosti:
Cholerik – snadno se naštve, možná. Je však také velmi vášnivý a otevřený ve svým citech a projevech.
Flegmatik – nenaštve ho nic, má však problém s vyjádřením pocitů a je hodně uzavřený a málo co s ním hne.
klidná povaha¨
Sangvinik – veselý a zábavný člověk, který však nemá výraznější vlastnosti
Melancholik – s hlavou v oblacích a většinou mimo společnosti
Tak to jsou opravdu velmi hrubé popisy, ukazují však, jak je důležité, abychom měli všechny. Pokud máme od každého kousek a jedna vlastnost vyčnívá ukazuje to jasně k čemu se přikláníme, ale i to, že jsme rozmanití. Pokud o sobě navzájem ve skupině budeme vědět silné a slabé stránky, můžeme ty silné vyzdvihnout a na těch slabých pracovat tak, aby to nenarušilo plynulý chod pracovního dne, a naopak se náš pracovní výkon zlepšil stejně jako vztahy, které skupina má.
Buďme rozmanití a buďme hrdí, na to že jsme každý jiný, jen díky tomu můžeme vytvářet nové a úžasné věci.